ACCP i10 – “Tomorrow’s technology today”


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ACCP i10
“Tomorrow’s technology today”
“Hãy học công nghệ của ngày mai ngay hôm nay”

 

Đặc điểm nổi bật với ACCP i10

 • Nền móng của công nghệ dựa trên Oracle Sun Java và Microsoft.
 • Đặc biệt, chương trình ACCP i10 giới thiệu xu hướng công nghệ mới sắp thống trị trên toàn cầu “điện toán đám mây” (Cloud Computing), và phát triển ứng dụng đám mây trong SalesForce, Windows Azure và Google AppEngine environments.
 • Nâng cấp công nghệ JAVA và .NET
 • Phát triển phương pháp “Blended Learning” : lấy người học làm trung tâm.
 • Phương pháp học từ thực tế đến nâng cao.
 • Cơ hội thực hiện các dự án với chuyên gia nước ngoài.
 • Với chương trình học này học viên được thực hành chuyên sâu hơn.

Đối tượng theo học:

 • Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT
 • Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp được đánh giá qua chứng chỉ Quốc tế của Aptech
 • Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.

Nội dung chương trình học:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể :

 • Chuyên gia lập trình Web.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng Java.
 • Lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng sử dụng công nghệ Advance Java, phát triển ứng dụng trên cơ sở web sử dụng .NET hay J2EE framework.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng Client/Server với J2EE hoặc .NET.
 • Chuyên gia phân tích hệ thống.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng thương mại điện tử sử dụng sản phẩm của Microsoft và IBM.
 • Quản trị Web.
 • Quản trị mail server.
 • Kỹ sư hệ thống, thiết kế và phân tích mạng, quản trị cơ sở dữ liệu SQL server.

 

 Liên thông đại học:

– Sau khi hoàn tất khóa học hai năm lấy bằng HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) sinh viên Aptech có thể học tiếp liên thông đại học lấy bằng cử nhân Đại học CNTT (Bachelor of Information Technology Degree) tại các trường Đại học trong thời gian 1,5 – 2 năm. >> Các trường học liên thông

 

 

Học phí: 

Có nhiều cách đóng học phí khác nhau (gọi là fee plan kế hoạch đóng học phí). Có nhiều cách đóng học phí để sinh viên lựa chọn:

 Đóng trọn khóa 1: 55.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

– Đóng học phí 2 lần ( 12 tháng/ 1 lần): năm 1: 29.000.000 VNĐ, năm 2: 29.000.000 VNĐ Tổng HP = 29.000.000 x 2 = 58.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

– Đóng học phí 4 lần ( 6 tháng/ 1 lần): 15.250.000 VNĐ / 1 lần. Tổng HP: 15.250.000 x 4 = 61.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

– Đóng học phí 20 lần ( đóng hàng tháng): 3.200.000 VNĐ/ 1 tháng. Tổng HP: 3.200.000 x 20 = 64.000.000 VND và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

Mẫu văn bằng:

Kì 1: CPISM ( Certificate of Proficiency in Systems Managenment )

Kì 2: DISM (Diploma in Information System Management)

Bằng Lập trình viên quốc tế : HDSE  (Higher Diploma in Software Engineering)

SHAPE YOUR FUTURE
Chúng Tôi không nói về tương lai
Chúng Tôi cùng bạn tạo dựng tương lai