APEX – “Kết hợp thành công”


APEX là gì?

– Aptech Program – (Aptech EXpress) – một chương trình thiết kế đặc biệt dành riêng cho sinh viên CNTT.

– Chương trình APEX tập trung đào tạo Kỹ sư phần mềm theo yêu cầu của ngành công nghiệp cũng như theo tiêu chuẩn đào tạo IT quốc tế.

– Tham gia chương trình APEX, sinh viên được chọn học 1 trong 2 ngôn ngữ lập trình nổi tiếng: Java, .Net

Ưu thế từ  APEX

–  Học 1 năm lấy bằng quốc tế Aptech- Higher Diploma in Software Engineering (HDSE) có giá trị toàn cầu

– Được lựa chọn đi chuyên sâu theo nhánh công nghệ dotNet hoặc Java

– Tăng lợi thế cạnh tranh so với bạn bè cùng ngành

Điều kiện theo học:

–  Sinh viên chuyên ngành CNTT các trường đại học hoặc cao đẳng

Nội dung chương trình học:

                                    Sinh viên có thể chọn theo 1 trong 2 chuyên ngành .NET hoặc Java

Lợi ích khóa học:

– Thiết kế và xây dựng các phần mềm ứng dụng trên môi trường desktop (desktop application) bằng Java hoặc C#.

– Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trên Web (Web application) bằng J2EE hoặc .NET.

– Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trên môi trường doanh nghiệp lớn

– Viết code – lập trình theo chuẩn và quy ước mã nguồn theo thực tiễn tại các doanh nghiệp phần mềm .

– Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server.

– Trải nghiệm các dự án thực tế theo quy trình chuẩn CCMI: Học kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm dự án (project) theo quy trình công nghiệp; Thành thạo các nguyên lý, vai trò phát triển phần mềm trong từng giai đoạn của một dự án thực tiễn.

– Bằng cấp: Higher Diploma in Software Engineering (HDSE) có giá trị toàn cầu.

Liên thông đại học:

Sinh viên  tốt nghiệp APEX  có cơ hội hoàn thiện học vấn đại học chỉ cần học thêm 1 năm để lấy bằng đại học CNTT của trường Greenwich- Anh quốc, học tại Đại học FPT

 

Mẫu văn bằng:

                                                        Higher Diploma in Software Engineering (HDSE)

SHAPE YOUR FUTURE
Chúng Tôi không nói về tương lai
Chúng Tôi cùng bạn tạo dựng tương lai