ACCP i11 – Aptech Certified Computer Professional


 

Đặc điểm nổi bật của ACCP i11

Chương trình ACCP i11 mới nhất của Aptech không chỉ trang bị các công nghệ mới nhất mà còn bao gồm tài liệu đào tạo của Microsoft, giúp sinh viên có thể lấy chứng nhận toàn cầu. Trong tình hình hiện nay, đó là điều cần thiết để bắt kịp với xu hướng mới thị trường và chương trình ACCP i11 cung cấp điều này.

ACCP i11 bao gồm chương trình Well Researched curriculum cung cấp cho sinh viên những công nghệ mới nhất nhằm giúp sinh viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội làm việc tốt sau khi tốt nghiệp.

Với ACCP i11 mới nhất của Aptech sinh viên có thể đạt được cùng lúc nhiều mục tiêu:

–          Nền tảng về lập trình

–          Bằng cấp quốc tế

–          Kiến thức về công nghệ mới như Điện Toán Đám Mây

–          Kỹ năng ứng dụng công nghệ: thiết kế web, phần mềm cho doanh nghiệp, mobile.

–          Certificate of Participation (COP) từ Microsoft

Chương trình ACCP i11 được xây dựng từ Nền tảng công ngệ của các hãng hàng đầu thế giới như: Microsoft, Oracle, Sun Microsystem. Bên cạnh đó sinh viên còn được đào tạo về điện toán đám mây và ứng dụng công nghệ đám mây trong SalesForce, Windows Azure and Google AppEngine environments.

ACCP i11 chuyên sâu vào thực hành, cập nhật cho sinh viên những công nghệ Java & .Net mới nhất, cùng kỹ năng làm dự án, đặc biệt là kỹ năng làm dự án online. ACCP i11 cũng tạo cho sinh viên được tiếp cận với phương pháp đào tạo tiên tiến, lấy người học làm trung tâm – Blended Learning kết hợp phương pháp đào tạo có giảng viên và học trên máy tính

Nội dung chương trình học:

 Năm I : DISM

– Sinh viên sẽ được đào tạo vào thẳng chuyên ngành phần mềm theo chương trình Lập trình viên Quốc tế ACCP mới nhất.

– Sinh viên sẽ nắm vững nhưng kiến thức cơ bản về ngành phần mềm và có cơ hội trải qua một đồ án thiết kế và tạo một website theo phương pháp: tổ chức và làm việc theo nhóm (Teamwork).

– Sinh viên sẽ được học chuyên sâu các kiến thức nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java và có cơ hội hoàn thành một đồ án cuối kỳ bằng thiết kế và tạo một ứng dụng với ngôn ngữ Java.

NĂM II:  HDSE

– Sinh viên có khả năng phát triển các ứng dụng lớn dành cho doanh nghiệp, sử dụng 2 nền tảng công nghệ .NET và J2EE.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể :

–  Xây dựng các website động, các hệ thống thương mại điện tử Portal (Lập trình Web)

– Viết tập lệnh hướng chủ khách Client/Server, ứng dụng trên nền web (Phát triển ứng dụng Java, Net)

– Tạo và quản lý các cơ sở dữ liệu và xây dựng các tập truy vấn trong ứng dụng khai thác và truy vấn dữ liệu.

– Phát triển các ứng dụng cho doanh nghiệp theo mô hình phân tán sử dụng .NET & J2EE

– Phát triển các ứng dụng sử dụng công nghệ Mã nguồn mở.

– Ứng dụng mô hình Cloud Computing trong quá trình phát triển và kinh doanh dịch vụ.

 Liên thông đại học:

– Sau khi hoàn tất khóa học hai năm lấy bằng HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) sinh viên Aptech có thể học tiếp liên thông đại học lấy bằng cử nhân Đại học CNTT (Bachelor of Information Technology Degree) tại các trường Đại học trong thời gian 1,5 – 2 năm. >> Các trường học liên thông

Đối tượng theo học:

– Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT

– Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp được đánh giá qua chứng chỉ Quốc tế của Aptech

– Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.

Học phí:

Có nhiều cách đóng học phí khác nhau (gọi là fee plan kế hoạch đóng học phí). Có nhiều cách đóng học phí để sinh viên lựa chọn:

– Đóng trọn khóa 1: 55.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

– Đóng học phí 2 lần ( 12 tháng/ 1 lần): năm 1: 29.000.000 VNĐ, năm 2: 29.000.000 VNĐ Tổng HP = 29.000.000 x 2 = 58.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

– Đóng học phí 4 lần ( 6 tháng/ 1 lần): 15.250.000 VNĐ / 1 lần. Tổng HP: 15.250.000 x 4 = 61.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)

– Đóng học phí 20 lần ( đóng hàng tháng): 3.200.000 VNĐ/ 1 tháng. Tổng HP: 3.200.000 x 20 = 64.000.000 VND và được hưởng các chế độ ưu đãi học phí ( nếu có trong thời điểm nhập học)